Jacques Libouton.jpg

Jacques

LIBOUTON *

Lid van de Franse orde van advocaten te Brussel

Advocaat: sinds 1969

Gesproken talen: FR, NL, ENG

Passieve kennis: DE en ES

Doctor in de rechten (ULB): 1969

Speciale licentie in verzekeringsrecht (VUB): 1970

Speciale licentie in zee- en luchtrecht (ULB): 1971

 

* bvba Jacques Libouton - BTW 0446 309 767 **

 ** cvba Gerard & associés - BTW 0450 200 160

mail_icon-icons.com_72317.png
  • LinkedIn Social Icône

Jacques LIBOUTON is voornamelijk actief op het gebied van goederenverkeer, met name maritiem, lucht-, weg- en riviertransport, aanverwante verzekeringen, verkoop, kredieten op goederen, douane, expediteurs en transporttussenpersonen, speciale risico’s verzekeringen (diamanten, shows, evenementen, films, enz.), handelsrecht in het algemeen en arbitrage.

 

Hij is advocaat sinds 1969, hij was een partner van Van Ryn, Van Ommeslaghe, Van Beirs, Faurès en Flagey van 1985 tot 1993 en is een van de oprichters van de advocatenassociatie Gérard & vennoten waarvan de leden nu zelf partners zijn van Oak Law Firm, met behoud van hun eigen advocatenassociatie Gérard & vennoten.

 

Sinds 1973 is hij assistent van professor Heenen in handelsrecht aan de Vrije Universiteit van Brussel (ULB), vervolgens van 1982 tot 2012 houder van de leerstoel maritiem, land- en gecombineerd transportrecht in het kader van de speciale licentie in maritiem en luchtrecht, omgevormd in DES in maritiem en luchtrecht, die de aanvullende Master in economisch recht is geworden, sectie Transportrecht. Hij was directeur van het DES in maritiem en luchtrecht en vervolgens adjunct-directeur van de aanvullende Master in economisch recht. Hij is emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Brussel.

 

Hij is of is lid geweest van verschillende beroepsverenigingen Comité Maritime International- CMI, Institut du droit  international des transports - IDIT in Rouen, Studiekring Zeeverzekering, Belgische Verzekering voor Zeerecht - BVZ, Belgische Vereninging van Transportverzekeraars – ABAM-BVT, enz. …) en lid van de redactie van verschillende juridische tijdschriften (Revue Générale des Assurances et Responsabilités – R.G.A.R., Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht- RDC-TBH,  Rechtspraak van de haven van Antwerpen – JPA-RHA enz ...).

 

Hij was financieel directeur van de Union internationale des avocats (U.I.A.) en lid van de Raad van de Balie van Brussel. Hij is een van de leden van de Permanentie  van de Stafhouder van Brussel.

 

Conférences

 

« Droit applicable en matière de transport », Commission  Droit et vie des affaires, Strasbourg-Rotterdam, 17-20 octobre 1975, 

« Les auxiliaires de transport dans les pays du Marché Commun », Institut de droit international des transports, Rouen, 20-21 octobre 1977

« Les tendances actuelles du droit des transports routiers de marchandises », Séminaire de droit des transports, UCL, 20 mai 1978

« Les assureurs et le droit de la faillite », Cercle d’étude d’assurance maritime, Anvers, 19 mai 1983

« La responsabilité du transporteur routier »,  Colloque international 30 ans de  CMR, Anvers, 24-26 septembre 1986 

« Faut-il réécrire la police d’Anvers de 1859 ? », Cercle d’étude d’assurance maritime, Anvers, 6 septembre 1990

« Les implications pratiques de la loi sur les assurances du 25 juin 1992 sur la rédaction de certaines clauses propres à l’assurance-transport », Cercle d’étude d’assurance maritime, Anvers 15 décembre 1993

« Le commissionnaire-expéditeur dans la jurisprudence actuelle », Association belge de droit maritime, Anvers, 13 juin 1994

« Les commissionnaires en droit maritime belge », Colloque franco-belge de l’Association belge de droit maritime et de l’Association française du droit maritime, Anvers, 26-27 novembre 2000

« Space applications and transport », Colloque « Towards a legal framework for space activities and applications : Belgium, comparative and European perspectives», Sénat de Belgique, 26 avril 2006

« La responsabilité du chargeur dans ses relations avec les intermédiaires de transport », Colloque franco-belge de l’Association belge de droit maritime et de l’Association française du droit maritime, Marseille, 18-19 octobre  2007

« Quels créanciers participent à la distribution du prix de vente d’un navire ? »,  Colloque franco-belge de l’Association belge de droit maritime et de l’Association française du droit maritime, Bruges, 24-25 mars  2010

« Les usages du port d’Anvers », Cercle des intervenants au transport – CIP, Paris, 4 avril 2013

« Actual and future developments  in the marine and marine insurance law of Belgium, France, Germany and the United Kingdom », Colloque de l’association belge des assureurs maritimes ABAM, UPCA et Cercle d’étude d’assurance maritime, Anvers, 24 novembre 2015

 

Publicaties

Ontelbare artikelen, studies en annotaties ivm  vonnissen op het gebied van verantwoordelijkheid, verzekeringen, vervoer over land, rivier- en luchtvervoer, toerisme, arbitrage enz ..., sinds 1970, in verschillende juridische tijdschriften (Journal des Tribunaux, Revue Générale des Assurances et Responsabilités – R.G.A.R., Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht- RDC-TBH,  Rechtspraak van de haven van Antwerpen – JPA-RHA , Europees vervoersrecht – E.T.L., Cargo Claims Analysis, Droit Maritime Français  D.M.F., enz ...).

 

Kronieken van jurisprudentie van internationaal wegvervoer CMR : Journal des tribunaux , 1972, 1974 en 1982

 

Overzichten van  rechtspraak inzake   zeerecht: Revue Critique de Jurisprudence Belge – RCJB,  1979 in samenwerking met Jacques Heenen, en 1990, alleen

 

Bijdragen in Liber Amicorum en Eerbetoon aan grote juristen (Jacques Heenen, Jozef Vandenheuvel, Pierre Van Ommeslaghe en Michel Mahieu)

 

Wetenschappelijk directeur van de tweede editie van Deel 6 van het Traité Pratique de Droit Commercial  Kluwer, "Transport”