Wettelijke voorwaarden

OAK ("OAK") is een feitelijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid.

 

Elke advocaat, partner of medewerker, lid van OAK (een "advocaat"), sluit individueel, persoonlijk of via zijn eigen bedrijf, een relatie en een individueel contract met zijn cliënten (de "cliënt"), onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid (of in voorkomend geval die van zijn bedrijf) en exclusief.

 

Het gebruik van de naam "OAK", op deze site of in een andere context, moet, niettegenstaande enige andersluidende indicatie, in deze zin worden opgevat en kan op geen enkele manier worden opgevat of geïnterpreteerd als het creëren van aansprakelijkheid, hoofdelijk of meerdere, ondeelbaar of anderszins met andere advocaten.

 

Alle interventies of diensten door een advocaat, en in het bijzonder maar niet beperkt tot zijn aansprakelijkheid en zijn kosten en vergoedingen, worden, tenzij de voorafgaande schriftelijke overeenkomst van laatstgenoemde, uitsluitend beheerst door onze algemene voorwaarden, waarvan de cliënt erkent kennis te hebben genomen van en erkent accepteren zonder om aanvullende informatie te vragen door een missie aan de advocaat toe te vertrouwen, en onderworpen aan de Belgische wetgeving.

 

 De verantwoordelijkheid van de advocaat wordt, tenzij uitdrukkelijk gevraagd door de cliënt en voorafgaande schriftelijke toestemming van de advocaat, uitsluitend verstrekt door de dekking die is afgesloten door de Law Society waartoe de advocaat behoort (en beschikbaar op de website van de betreffende bestelling via de onderstaande links). Deze aansprakelijkheid is met name beperkt tot grove nalatigheid alleen, tot de voorwaarden voor dekking en compensatie van de verplichte verzekering afgesloten door de Law Society, of, in voorkomend geval, van de aanvullende verzekering afgesloten voor de behoeften van de klant. , evenals aan de andere voorwaarden en limieten in onze algemene voorwaarden waarvan de klant erkent voldoende geïnformeerd en aanvaard te zijn.

« Storms make the OAK grow deeper roots »